header
lipiec 2024
pwścpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

gmina czarna


korzeszow

oke krakow

logomen

bip logo 2

 

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej w Chotowej

 

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHOTOWEJ

 

Przeogarniacze w naszej szkole! 

Szkoły Podstawowe z naszej gminy zostały objęte programem edukacyjnym fundacji Śnieżka pod nazwą "Przeogarniacze". Pomoże on rozwinąć wiedzę o ekonomii, empatię, a także pracę w grupach i realizację projektów w przystępnej formie nauki przez zabawę. Jesteśmy już po pierwszych zajęciach i czekamy z niecierpliwością na kolejne. Zapraszamy do fotorelacji!

 

Zapraszamy do obejrzenia wideo relacji: https://www.facebook.com/FundacjaSniezka?locale=pl_PL 

Oraz do zapoznania się z artykułem na naszej stronie internetowej:

https://fundacjasniezka.org/aktualnosci/fundacja-sniez%cc%87ka-znow-pomoze-uczniom-ogarnac-przedsiebiorczosc-startuje-kolejna-edycja-przeogarniaczy/

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Z przyjemnością informuję, że Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotowej została beneficjentem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” i uzyskała rządowe wsparcie finansowe w wysokości 3750  złotych (3 tysiące złotych z dotacji oraz 750 złotych z Gminy Czarna) przeznaczone m.in. na zakup książek, promocję czytelnictwa, doposażenie pomieszczeń bibliotecznych.

 

 

Procedura postępowania w związku z wprowadzeniem stopni alarmowych ​w Szkole Podstawowej w Chotowej

 

 1. W odniesieniu do szkół stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) oznacza oprócz konieczności zwrócenia zwiększonej uwagi na podejrzane zachowania osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu szkół i placówek lub podejrzane przedmioty, przede wszystkim wprowadzenie bezwzględnego zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym, zgodnie z regulacją pkt I ust. 2 pkt 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1101 z późn. zm.).
 2. Przez osoby postronne należy rozumieć osoby inne niż pracownicy, uczniowie i ich opiekunowie prawni.
 3. Rodzice i opiekunowie prawni uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nie mogą wchodzić na teren budynku szkolnego bez uprzedniego zgłoszenia, takie potrzeby i umówienia spotkania (wszelkie sprawy związane ze szkołą załatwiają telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny). Nauczyciele rozpatrują je w trakcie pracy, w godzinach otwarcia szkoły.
 4. W sytuacji szczególnej rodzice umawiają się na spotkanie z wychowawcą, nauczycielem, dyrektorem po wcześniejszym ustaleniu dogodnej daty i godziny spotkania.
 5. Rodzice mogą konsultować się z nauczycielami w czasie wskazanych przez nauczycieli godzin dyżurów po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru za pomocą dziennika elektronicznego lub telefonicznie.
 6. Rodzice i opiekunowie prawni mogą uczestniczyć w ustalonych wywiadówkach, zebraniach, uroczystościach ogłoszonych przez dyrektora lub wychowawcę. Na prośbę pracownika rodzic powinien okazać dowód tożsamości.
 7. Rodzice mogą przebywać tylko w wyznaczonej strefie rodzica w związku z przyprowadzeniem lub odbiorem ze szkoły dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego lub klas I-III. Strefa ta ogranicza się do części wejściowej i szatni.
 8. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły.
 9. W okresie adaptacyjnym – do 15 września rodzice nowych uczniów (klasa „0” i I) mogą przebywać w budynku w strefie rodzica również w czasie zajęć.
 10. Rodzice nie mogą zaglądać do sal lekcyjnych oraz przez okna w czasie zajęć.
 11. Rodzic nie może samodzielnie rozwiązywać konfliktów pomiędzy swoim dzieckiem a innym uczniem. W tym celu kontaktuje się z pracownikiem szkoły.
 12. W czasie zajęć lekcyjnych budynek szkoły jest w miarę możliwości zamknięty.
 13. Rodzice mają zakaz wchodzenia do stołówki i toalet uczniowskich.
 14. Rozmowy rodziców z nauczycielem w czasie trwania lekcji oraz przerw nie są możliwe.

 

 

logo akcja 2 640x480

Nasza szkoła przystąpiła do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich VI” organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ten bezpłatny projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych klas 6-8 z pięciu województw Polski Wschodniej.
Jego cel to przybliżanie wiedzy o Funduszach Europejskich.

Tegoroczna „Lekcja o Funduszach Europejskich VI” jest poświęcona rozwojowi lokalnemu. Uczniowie biorący udział w zajęciach dowiedzą się, dlaczego ich miejscowości powinny rozwijać się w sposób zrównoważony oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. Poznają możliwości zaangażowania mieszkańców w rozwój lokalny oraz źródła finansowania zmian w swoich miejscowościach. Omówiona zostanie także rola Funduszy Europejskich w procesie rozwoju lokalnego.

Nasza szkoła otrzymała bezpłatny pakiet materiałów dydaktycznych: gotowy scenariusz lekcji, edukacyjne gry planszowe „PROJEKT: MIASTO!”, film animowany oraz broszury i gadżety dla wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach.

Dodatkowo nauczyciele wraz z uczniami po przeprowadzeniu zajęć będą mogli wziąć udział w konkursie „PROJEKT: SZKOŁA!” i zgłosić swój pomysł na nowe inwestycje w najbliższym otoczeniu. Autorzy najlepszych prac otrzymają wartościowe nagrody wspierające nauczanie w szkołach.

Do udziału w akcji zostało zakwalifikowanych 500 klas z pięciu województw Polski Wschodniej.
Więcej informacji o projekcie na: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotowej, zwany dalej administratorem.
 2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych    i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty , ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
 8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.
 9. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Szkole Podstawowej w Chotowej oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

 

Szkoła Podstawowa w Chotowej nie należy do dużych. Uczymy się w mało liczebnych klasach, dzięki czemu żaden uczeń nie jest anonimowy, łatwo dostrzec i oszlifować wszystkie „diamenty”, jakimi są talenty i uzdolnienia naszych wychowanków. Nie pozostaje również bez wsparcia żaden życiowy czy edukacyjny problem. Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele współpracują w rodzinnej atmosferze. Realizujemy z powodzeniem projekty i programy edukacyjne, zajmując wysokie miejsca w kraju.

Naszą dumą są ciekawe imprezy, akcje, uroczystości i programy innowacyjne. Szkoła, choć niewielka, ma na swoim koncie wiele sukcesów dydaktycznych, artystycznych, literackich i sportowych, może się poszczycić absolwentami odnoszącymi znaczące sukcesy w życiu zawodowym. Największą radością naszej szkolnej Rodziny jest jednak to, że na co dzień uczniowie chętnie i skutecznie uczestniczą w tworzeniu wizerunku placówki na miarę swoich wyobrażeń, wspólnie ucząc się i bawiąc.

 


 

 Alicja Balasa

Dyrektor

1dd908627f94d62cdf2933b7293cd742.jpg
fcb2f0f23000e1c738af5b0176bdf26f.jpg
5093853454a9c924f3f9c6de2759468a.jpg
02887c57c1bf6cd4247be74faa4b9df1.jpg